Open source

open source software is software waarvan de broncode is gepubliceerd en vrij beschikbaar is voor het publiek, waardoor iedereen het vrij kan kopiëren, aanpassen en her verspreiden zonder kosten aan auteursrechten en toeslagen.
de ontwikkeling van openbroncode gebeurt door gemeenschappelijke samenwerking van zowel individuele programmeurs als grote bedrijven.

bij de meeste commerciële software is de broncode bedrijfsgeheim / eigendomscode: de gebruiker 'koopt' of 'huurt' een programma en gebruikt dat.
indien de software aangepast moet worden zijn de mogelijkheden vaak beperkt.
meestal moet men namelijk naar de leverancier van de originele software om de executable aan te passen: dit noemt men maatwerk.
open source software voorkomt de verkoper-lock-in van een enkele softwareproducent.
open source software geeft de vrijheid om eenvoudig van software te wisselen als de producent stopt met de verkoop, de prijs voor het product verhoogt, veranderingen aan de software aanbrengt of veranderingen in de licenties van de software doorvoert naar een minder acceptabele vorm.

open source software heeft vele voordelen boven gesloten software vanwege:

  • het verhoogt de informatieveiligheid doordat de broncode door iedereen beoordeeld kan worden
  • het vergroot de toekomstvastheid van de gekozen oplossingen doordat de code ook door derden onderhouden kan worden en achteraf inzichtelijk blijft (leveranciersonafhankelijk)
  • het bevordert de innovatie op de softwaremarkt doordat open source software derden de mogelijkheid biedt door te bouwen op eerdere ontwikkelingen
  • het verlaagt de licentiekosten doordat open source software vrijwel altijd kosteloos wordt aangeboden
  • het verhoogt de toegankelijkheid van informatie doordat open source software meestal gebruik maakt van open standaarden voor informatieopslag en -uitwisseling
  • het verbetert de transparantie doordat de werking van computertoepassingen volledig inzichtelijk is voor EDP-auditors