Femme au Fone (Congo - DRC)

In 2012 werd Kivufoon, de voorloper van Femme au Fone, opgericht met het doel om 'zo snel mogelijk informatie te krijgen uit de geïsoleerde gebieden binnen oostelijk Congo, waar het meeste van het geweld zich afspeelt, en met die informatie de autoriteiten onder druk te zetten en ze te dwingen tot handelen op militair, justitieel en sociaal gebied, om zo een einde te maken aan de straffeloosheid'. In dat kader werd een early warning systeem opgezet, met behulp van een sms applicatie.
Het project werd geleid door Radio Maendeleo, een regionaal radiostation in Bukavu (Zuid-Kivu) en ondersteund door de stichtingen Worldcom / Lolamora Productions en Medio (met hulp van Oxfam Novib).

website Femme au Fone

  • bouw sms applicatie
  • installatie (in Bukavu, Congo)
  • training (in Bukavu, Congo)
  • ontwerp en realisatie website
  • nauw betrokken bij totstandkoming van het gehele project

Portfolio  Congo  Ontwikkelingsprojecten  NGO's