Sensemapping

Sensemapping.nl is een website die gaat over hoe je op verschillende manieren onderzoek kunt doen naar maatschappelijke vraagstukken. Het gaat over een hybride methode (zowel kwalitatief als kwantitatief) van onderzoek, monitoring en evaluatie.

'...Sensemapping is a further development of both The Sensemaker Approach and Most Significant Change approach, which are in their turn forthcoming from qualitative evaluation methodology ('Fourth generation Evaluation'). Most Significant Change added a thorough participative methodology to storytelling. The Sensemaker approach added a hybrid structure (a quantitative survey) to reserach based on storytelling....'

website Sensemapping

  • ontwerp en bouw website
  • technische realisatie en onderhoud
  • hosting

Congo  Website  NGO's  Ontwikkelingsprojecten