Webprojecten

Webwolf doet webprojecten voor NGO's, kunstenaars, journalisten en andere aardige en bruikbare mensen - in Nederland maar ook in allerlei uithoeken van de wereld.
Een webproject is veelal meer dan eenvoudigweg een website in elkaar draaien: van te voren wordt uitgebreid overlegd over de wensen en technische mogelijkheden...

Het is vaak wenselijk een project verder te begeleiden: soms is een enkele instructie afdoende, maar het kan ook nodig zijn een uitgebreid trainingsprogramma op te stellen.

Het gebeurt ook regelmatig dat de wensen van de klant zo specifiek zijn, dat er gezocht moet worden naar een op maat geschreven oplossing.
Webwolf heeft de capaciteit in huis om een dergelijke oplossing met u te ontwikkelen.

De diversiteit van het werk van webwolf komt sterk tot uiting in de reeds ontwikkelde projecten.

campbellmeer campbell6x campbell