Webwolf en de anderen

Webwolf is een eenmansbedrijf - eigendom van Wiebe de Wolf

Er worden echter veel projecten ontwikkeld in nauwe samenwerking met LeLab: buro voor tekst en beeld, print en web.

Tegelijkertijd is Webwolf nauw betrokken bij Stichting WorldCom en LolaMora.

Daarnaast wordt er veel samengewerkt met diverse anderen... met ontwerpers zoals Nathalie Soetens en Natasha Tastachova.